Landstede Groep

JenaXL bij het Provinciaal Jeugddebat

12-11-2019

Democratie gaat over je mening geven én over luisteren naar anderen. Over samen zoeken naar oplossingen, waar je achter kunt staan omdat je elkaar tegemoet bent gekomen. Zo ongeveer begon de Commissaris van de Koning zijn openingspraatje voor de deelnemers aan het Provinciaal Jeugddebat in het Provincie Huis. Met tien deelnemers was JenaXL goed vertegenwoordigd. En voor die tien deelnemers werd het een leerzame dag op één november.

Provinciaal Jeugddebat is een door de Nationale Jeugdraad georganiseerde activiteit in elk van de provincie huizen van ons land. Onder leiding van jongeren die een paar jaar geleden zelf nog deelnemer waren, werken groepjes leerlingen een ochtend lang aan een aantal problemen op het beleidsterrein van de provincie. Dat gaat heel gestructureerd: Wat is het probleem? Wat zijn de oorzaken? Wat zouden wij een wenselijke aanpak vinden? Via die vragen werden plannen gemaakt rondom vier thema’s: leefbaarheid, OV, energie transitie, natuur & landschap.

Leuk is dat je heel constructief samenwerkt met leerlingen van andere scholen, maar ook dat die plannen ’s middags in de statenzaal worden bediscuteerd met een aantal leden van de provinciale staten. Daarbij beloven deze volksvertegenwoordigers echt te kijken of de provincie iets uit de opgestelde plannen mee kan nemen richting het daadwerkelijke beleid. Dat zal zeker niet met alles dat ‘s ochtends bedacht was kunnen, want uit de vragen van de politici wordt snel duidelijk dat het opstellen van een beleidsvoorstel een groot oog voor detail vraagt. Maar ook al is niet alles wat bedacht is direct bruikbaar dan nog is het debat in de grote zaal van het provincie huis een mooie ervaring. Leerlingen luisteren goed naar elkaar en blijken goed in staat het positieve in elkaars bijdrage te herkennen.

Bovendien koos de organisatie aan het eind van de middag nog een aantal deelnemers om door te gaan naar het Nationaal Jeugddebat dat in April 2020 zal worden gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer. Eerdere jaren leverde dat mooie discussies op, niet alleen tussen de deelnemers zelf maar ook met Tweede Kamerleden en ministers. In 2020 zijn hier in ieder geval ook drie JenaXL-leerlingen voor uitgenodigd. Dat is een goed vooruitzicht. Vaders en moeders, maar ook vrienden en vriendinnen zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle