Landstede Groep

Model European Parliament (MEP)

15-04-2023

Fakenews, de energietransitie, gezondheidsrisico’s bij roken, gelijke behandeling op de arbeidsmarkt en het democratisch tekort van de Europese Unie. Ook dit jaar waren het weer pittige thema’s waar de deelnemers aan het MEP zich over bogen. MEP, het Model European Parliament, is een jaarlijks terugkerend rollenspel waarbij leerlingen uit jaar vier en vijf van HAVO en VWO zichzelf oefenen in het analyseren van actuele maatschappelijke problemen en daar oplossingen voor proberen te formuleren. Leerlingen uit heel Overijssel komen hiervoor bij elkaar in de vergaderzalen van het Provinciehuis in Zwolle. De eerste donderdag ligt het accent altijd sterk op kennismaking en groepsvorming, maar al snel gaat het daarna de diepte in.

Vooraf zijn de deelnemers ingedeeld in werkgroepen op thema, zodat iedereen zich grondig heeft kunnen voorbereiden op het gespreksonderwerp. Tijdens de vergaderingen op vrijdag en zaterdag is dat goed te merken. Eerst moeten de leerlingen het eens zien te worden over de ernst, de omvang en de oorzaken van de problemen die ze op hun bordje hebben en vooral ook over de vraag hoe één en ander begrijpelijk, compact en zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Dat lukt niet als iedereen vasthoud aan het eigen gelijk en is dus altijd een kwestie van compromissen sluiten. Toch is het ook belangrijk op punten van wezenlijk belang voet bij stuk te houden.


Bij de zoektocht naar mogelijke oplossingen komt het vervolgens aan op een gezonde mix van realiteitszin en creativiteit. Dat blijkt steeds weer een kwestie van temperament, waarbij een ieder verschillende kwaliteiten inbrengt. Lotte, Lieke, Annika, Femke en Yvon hebben daarbij elk voor zich het nodige bijgedragen en er met hun medecommissie leden voor gezorgd dat mooie voorstellen werden geformuleerd. 
In de afsluitende algemene vergadering op zaterdag bleek het vervolgens lastig genoeg de gedane voorstellen overtuigend voor het voetlicht te brengen. Dat vraagt veel van je spreekvaardigheid en misschien ook wel van lef. De grote vergaderzaal in het provinciehuis is een imposante setting. Maar als het gaat om spreken in het openbaar zijn JenaXL leerlingen best wat gewend en al snel doen ze enthousiast mee in de discussie. Dat betekent niet dat al hun voorstellen altijd op instemming kunnen rekenen. Ook waar ze met kritische vragen en tegenargumenten te maken krijgen, weten de leerlingen zich echter goed staande te houden. 
Drie dagen MEP, is drie dagen hard werken, er worden veel uren gemaakt, ook in het weekend. Gelijktijdig is drie dagen MEP ook veel leren en vooral ook plezier hebben en – niet onbelangrijk – samen eten. Al die nieuwe gezichten die de eerste donderdag nog vooral een bron van spanning zijn, vormen zo aan het eind van de zaterdag vooral een bron van plezier. 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle