Landstede Groep

Presentatie profiel-&sectorwerkstuk

13-03-2019

Woensdagavond 6 maart was het zover, de examenleerlingen van TL presenteerden hun Sectorwerkstukken en de examenleerlingen van HAVO en VWO presenteerden hun Profielwerkstukken. Dit jaar was voor het eerst in het lesprogramma van de leerlingen wekelijks een vast moment in het rooster opgenomen voor het uitvoeren van de onderzoeken, het maken van de verslagen en het voorbereiden van de presentaties. Vanaf oktober konden de examenleerlingen op de maandagmiddag aan de slag met hun ‘eindwerkstuk’.

Uiteraard gaat het in het examenjaar doorgaans over schoolexamens en andere toetsen en herinneren we onze leerlingen voortdurend aan de eindexamens in mei maar deze werkstukken zijn minstens zo belangrijk. Als leerling bedenk je onderzoeksvragen bij een onderwerp passend bij jouw sector of profiel. Al werkend laat je zien dat je niet alleen vakkennis beschikt of nieuwe kennis ontdekt maar ook dat je verschillende vaardigheden hebt eigengemaakt in de afgelopen jaren op JenaXL. 

In het PWS of SW laten onze leerlingen zien dat ze de essenties van het Jenaplanonderwijs onder de knie hebben. Dat je kan ondernemen, plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren…het komt allemaal aan bod in dit eindwerkstuk. De presentaties van deze werkstukken vinden wij dan ook zo belangrijk dat we dit moment willen vieren samen met de leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden die ook waren uitgenodigd om te komen kijken. Een greep uit de onderwerpen. In 4TL hadden twee leerlingen een onderzoek gedaan met welke reden mensen voor plastische chirurgie kiezen, ook het publiek mocht zijn mening geven door een rood of groen kaartje op te steken. Een ander tweetal had een onderzoek uitgevoerd over vluchtelingen, economische vluchteling of politieke vluchteling? Ook nu werden de toeschouwers betrokken door mee te denken bij het maken van een mindmap. Een leerling uit 5H had een onderzoek gedaan naar het hoe vliegtuigen vliegen en had hierbij een model van een vleugel gemaakt. Een tweetal leerlingen uit 5H hadden de gevolgen van de klimaatverandering voor steden in China en Nederland onderzocht en vergeleken. In hun presentatie maakten ze gebruik van een zelfgemaakt opvangsysteem voor overvloedig regenwater. Een leerling uit 6V had door het afnemen van enquêtes onderzocht hoe leerlingen en docenten op JenaXL over Magister denken. Dit onderzoek leidde tot praktische tips voor ons als school en de presentatie werd afgesloten met een escape room. We kunnen terugkijken op een avond met een gevarieerd aanbod van onderwerpen met verrassende en creatieve presentaties waarbij onze examenleerlingen met ons en hun familie en vrienden konden delen wat zij in de afgelopen maanden hebben onderzocht, ontdekt en geleerd.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle