Landstede Groep

The Big Book Box Bazaar en de 7 essenties van JenaXL

20-02-2023

Creëren

In de groepen 4H, 4V en 5V werkten de leerlingen bij Engels aan het project The Book Box. De opdracht was om van twee gelezen Engelse boeken diverse creatieve verwerkingsopdrachten te maken. Dit moest vervolgens worden vormgegeven door een schoenendoos zó te bewerken dat beide boeken goed werden weergegeven.

Alle uitgewerkte opdrachten werden verzameld in The Book Box. De opdrachten waren o.a. het maken van een bordspel van één van beide boeken, het verzamelen van verschillende objecten die de inhoud van het boek weergeven en het uitschrijven het recept van een gerecht dat een speciale betekenis heeft in het boek. Alles ging in het Engels. De dozen werden zodanig ontworpen dat het de omslag van beide boeken moest voorstellen.

Samenwerken & Plannen

Eenmaal verdeeld in groepjes bepaalden de leerlingen eerst welke twee boeken ze uit de gegeven lijst gingen lezen. Daarna moest er een goede planning komen. Daarbij is het kunnen inschatten van hoeveel tijd er nodig is om een opdracht uit te voeren essentieel. Het werk moest worden verdeeld en de spullen moesten worden verzameld. In de samenwerking tijdens de lessen Engels, tijdens Keuzewerktijd, maar ook buiten school was het belangrijk voor leerlingen in de groepjes om zich in een ander te kunnen verplaatsen. Door veel verhalen en boeken te lezen word je daar steeds beter in! Elke leerling moest hulp en aanwijzingen kunnen geven en ontvangen. Natuurlijk lukt dat bij het ene groepje beter dan bij het andere groepje, maar over het algemeen is dit bijzonder goed verlopen. Het is mooi om te zien hoe een creatieve opdracht kan leiden tot een productieve samenwerking. De leerlingen hebben zich op een eigen manier ingezet om er iets moois van te maken!

Ondernemen & Verantwoorden

Voor deze twee essenties is het goed te weten vanuit welk doel er gewerkt moet worden in dit project. Hoe zou je deze boeken het beste kunnen aanbevelen? Leerlingen wisten ook dat de inhoud van de boeken zo goed mogelijk weergegeven moesten worden en dat de keuzes die werden gemaakt, bijvoorbeeld voor de verschillende objecten, werden verantwoord. Waarom zitten juist deze objecten in The Book Box? Waarom hebben jullie juist dit recept gekozen? Leerlingen mochten gebruikmaken van papier, verf en ander materiaal om The Book Box te ontwerpen. De meeste spullen werden weer opgeruimd en netjes achtergelaten. Initiatief nemen en pro-activiteit zijn belangrijke vaardigheden om in de Tweede Fase te kunnen laten zien. Deze vaardigheden helpen het groepsproces aanzienlijk en zijn ook nodig in het vervolgonderwijs. Het voor elkaar zorgen binnen een groep draagt ook bij aan een effectieve samenwerking.

Presenteren & Reflecteren

De afronding van het project kwam samen in The Big Book Box Bazaar op woensdag 8 februari. Hier presenteerden de groepjes in duidelijk en verstaanbaar Engels hun Book Box en de keuzes die ze hebben gemaakt. Er werd verantwoord wat er was geproduceerd en wat ervan werd geleerd. Een reflectie op de gelezen literatuur was een inhoudelijk doel. Er werd feedback gegeven en ontvangen. Bovenal was het een gezellige markt! De groepjes ‘verkochten’ hun boeken met volle overtuiging. De uitgewerkte en gemaakte recepten konden worden geproefd en verschillende collega’s hielpen mee met de beoordeling. Tijdens de bazaar konden de groepjes een ander groepje nomineren voor The Big Book Box Audience Award. Het groepje met de meeste nominaties kreeg extra punten!

Al met al was het een geslaagd project waarin leerlingen van 4HV en 5V veel hebben gelezen en geleerd. De bazaar was druk en gezellig. Volgend jaar zou de bazaar iets langer kunnen duren. Dat zou andere leerlingen, ouders en collega’s van JenaXL de gelegenheid geven om een bezoekje te brengen aan de bazaar en de Book Boxes te bewonderen. Dit inspireert zeker om nieuwe boeken te gaan lezen!

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle