Landstede Groep

Vmbo-theoretische leerweg

Vmbo-tl duurt vier jaar en bereidt je voor op een mbo-opleiding (niveau 4). Wij bieden vier profielen: Economie, Zorg & Welzijn, Landbouw en Techniek.

In leerjaar 4 maak je een definitieve keuze voor de vakken en sectoren waarin je examen wilt doen. Je krijgt elk jaar meer verantwoordelijk voor je manier van leren en werken. We gebruiken daarvoor handige studiewijzers en heldere studieplanners. Ook zijn er stages en bezoeken aan mbo's. Zo weet je welke vervolgopleidingen en vakgebieden er zijn.

In leerjaar 4 bouw je een eigen examendossier op. Daarin staan je cijfers, welke opdrachten je hebt uitgevoerd en aan welke vaardigheden je hebt gewerkt. Dit dossier is nodig voor een goede aansluiting op het mbo.

Vind je het leuk om interessante modules te volgen en zo kennis te maken met andere vakgebieden? Dan kun je ook één of meerdere Xtra leuk-modules volgen:

  • Marketing
  • Ondernemen
  • Presentatie en styling
  • Mode en design
  • Robotica
  • Voeding en beweging
  • Podium
  • Mens en gezondheid
  • Recreatie

Je kunt vanuit het vmbo-tl ook opstromen naar 4 havo.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle