Landstede Groep

Begeleiding

Je kunt als leerling van JenaXL rekenen op een uitstekende persoonlijke begeleiding. Je krijgt hulp bij het leren en bij het kiezen van studierichting en beroep. Maar we besteden ook veel aandacht aan je sociaal-emotionele ontwikkeling. Die begeleiding krijg je van vrijwel iedereen die aan onze school verbonden is.

2022 06 Landstede Jenaxl 39 (1)

De docent geeft lessen, maar besteedt ook aandacht aan de sfeer en werkt nauw samen met stamgroepleiders en teams. Daardoor kunnen we problemen voorkomen of snel oplossen. Je kunt ook bij de vakdocent terecht voor advies over een profiel of een richting die je moet kiezen.

De stamgroepleider is de spil van de leerlingbegeleiding. Hij of zij staat in nauw contact met jou, je ouders/verzorgers en je docenten.

De teamleider is ervoor verantwoordelijk dat alles goed geregeld is. Hij of zij stuurt het team van docenten aan dat jou lesgeeft. Op JenaXL is één teamleider verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Dit is Arnoud van der Mannen.