Landstede Groep

Jenaplanconcept

Jenaplan gaat uit van verschillen. Daarom werken we met stamgroepen. Je zit met leerlingen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus bij elkaar. Je doet veel dingen samen, maar krijgt tegelijkertijd volop individuele aandacht. Zo kun je in je eigen tempo leren en werken.

Ontstaan Jenaplanconcept
In 1923 werd Peter Petersen, professor in de opvoedkunde, gevraagd een school in Jena (in het oosten van Duitsland) op te zetten volgens zijn ideeën. Petersen schreef een concept onder de titel Het Kleine Jenaplan. Hij wilde in denken en doen een bijdrage leveren aan een menselijke samenleving waarin zoveel mogelijk mensen zich als vrije, verantwoordelijke mensen willen inzetten voor anderen.

De gedachte is dat het in het schoolleven niet alleen maar om werken gaat, zoals dat ook in het echte leven niet het geval is. Daarbij wordt erkend dat mensen op verschillende manieren leren: met hoofd, hart en handen.

Basisprincipes Jenaplanconcept
De ideeën van Peter Petersen zijn in Nederland op een eigentijdse manier verwoord in twintig basisprincipes. Deze basisprincipes vormen de pedagogische uitgangspunten voor JenaXL. Ze zijn verwerkt in vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren.

Deze basisactiviteiten zijn algemeen menselijk en fundamenteel voor samen mens worden en mens zijn. Het zijn sociale activiteiten die elkaar aanvullen. Daarbij zijn volwassenen en leerlingen samen actief en wordt de totale persoon aangesproken.

De zeven Jenaplanessenties
Het Jenaplanonderwijs behoort tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs. De zeven essenties maken de focus van onze school duidelijk:

"We willen onze leerlingen opleiden tot ondernemende mensen die kunnen plannen en samenwerken. Mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten kunnen nadenken over hun inbreng, kunnen reflecteren en verantwoordelijkheid kunnen dragen".

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle