Landstede Groep

Jenaplanconcept

In 1923 werd Peter Petersen, professor in de opvoedkunde, gevraagd een school in Jena op te zetten volgens zijn ideeën. Petersen maakte een korte beschrijving van het concept van deze school, onder de titel Het Kleine Jenaplan. Petersen wilde in denken en doen een bijdrage leveren aan een menselijke samenleving waarin zoveel mogelijk mensen zich als vrije verantwoordelijke mensen willen inzetten voor anderen.

Basisprincipes Jenaplanconcept
De ideeën van Peter Petersen zijn in Nederland op een eigentijdse manier verwoord in 20 basisprincipes. Deze basisprincipes zijn ook de pedagogische uitgangspunten voor JenaXL. Ze zijn verwerkt in vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren. Ze zijn algemeen menselijk en fundamenteel voor samen mens worden en mens zijn. Het zijn sociale activiteiten die elkaar aanvullen, waarbij volwassenen en leerlingen samen actief zijn en waarbij de totale persoon wordt aangesproken.

De gedachte hierachter is dat het in het schoolleven niet alleen maar om werken gaat, zoals dat ook in het echte leven niet het geval is. Daarbij wordt erkend dat mensen op verschillende manieren leren: met hoofd, hart en handen.

De zeven Jenaplanessenties
Het Jenaplanonderwijs behoort tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs. De zeven essenties maken de focus van onze school duidelijk:
"We willen ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen"

Leren van en met elkaar
Jenaplan gaat uit van verschillen. Daarom werken we met stamgroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden en van verschillend niveau bij elkaar zitten. Je doet veel dingen samen, maar krijgt tegelijkertijd volop individuele aandacht. Zo kun je in je eigen tempo leren en werken.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle