Landstede Groep

Leeractiviteiten

Bij JenaXL zit je in een stamgroep met leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Daarmee zijn we echt anders dan de meeste scholen. Toch vinden wij dit heel gewoon. Thuis en op straat spelen en leren oudere en jongere kinderen toch ook met en van elkaar? In de ochtend krijg je per vak op je eigen niveau instructie door vakdocenten (het ‘basiswerk’). Verder leer je ook op veel andere manieren. Een paar voorbeelden vind je hieronder.

Kring
Een vast onderdeel van onze schooldagen is de kring. Daarmee begin je elke ochtend. Onder leiding van de stamgroepleider kunnen alle onderwerpen in dit gesprek aan bod komen: nieuws, literatuur, filosofie en andere dingen die jou en de groep bezighouden.

Stages
Leren in de praktijk? Dat doe je tijdens stages. Ieder jaar loop je drie weken stage. Er zijn drie soorten stages:

  • Meeloopdagen leerjaar 1 en 2: in tweetallen maak je daarin kennis met verschillende beroepen.
  • Beroepenstage in leerjaar 3 en hoger: dit is een stage in het vakgebied van je sector- of profielkeuze.
  • Maatschappelijk project JenaXL doet: met de hele school werken we aan een maatschappelijk project in de laatste schoolweken van ieder schooljaar.

    Meer weten over de stages? Kijk dan op deze pagina.

Xperience
De naam Xperience zegt het al: ervaringen opdoen. De lessen Xperience in de onderbouw zijn praktisch en ontdekkend en passen heel goed bij de zeven Jenaplanessenties. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde komen hier op een natuurlijke manier bij elkaar. In plaats van met een lesmethode, ontdekken de leerlingen zelf bepaalde zaken, bedenken ze oplossingen, ontwerpen ze nieuwe mogelijkheden en onderzoeken onderwerpen die zij interessant vinden binnen het thema van de Xperience. Voorbeelden van thema’s zijn Wereldreis, De huisartsenpraktijk, Xperimenteren, Natuurrampen, Bloemetjes en bijtjes, Dorpen en steden en Energie.

Iedereenkomst
Dit is een moment in de week waarop leerlingen en docenten bij elkaar komen, om zaken die de hele school aangaan te bespreken.

Keuzewerk
Bij Keuzewerk formuleer je een eigen leervraag en ga je op zoek naar het antwoord. De leervragen passen binnen verschillende vakdomeinen.

Keuzecursus
Op de vrijdagmiddag per week volg je een cursus van experts op verschillende gebieden. Soms krijg je een nieuw onderwerp, soms ga je ook dieper in op iets dat eerder aan de orde is geweest. Het duurt één periode en je rondt het af met een certificaat.

Plannen & evalueren
Tijdens dit moment evalueren we met de stamgroep de week en het weekplan. Ook kijken we vooruit naar de volgende week om een nieuw weekplan te maken.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle