Landstede Groep

Onderwijs

JenaXL geeft voortgezet onderwijs volgens de kenmerken van Jenaplan. Het gaat bij ons niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om jouw persoonlijke ontwikkeling. We zetten ons in voor het vergroten van jouw zelfbewustheid en zelfredzaamheid.

De zeven Jenaplan essenties
Zelfredzaamheid en zelfbewustzijn betekent dat je nadenkt over je inbreng, kunt reflecteren en verantwoordelijkheid kunt dragen. Om dat te bereiken, richten wij ons op het ontwikkelen van deze zeven Jenaplan essenties:

  • Ondernemen: nieuwe dingen en oplossingen bedenken, initiatief en ambitie tonen, doelbewust handelen en kwaliteiten effectief inzetten.
  • Plannen: eigen leerdoelen kunnen bepalen, een periode (dag, week, langere tijd) plannen, kunnen aangeven wat er van je verwacht wordt en waarom.
  • Samenwerken: delen, luisteren, mening geven, aanwijzingen en school- en groepsregels respecteren, hulp bieden en vragen, sociaal bewust zijn.
  • Creëren: onderzoeken, vragen, alles willen weten, doorzetten, origineel willen zijn, het beste uit jezelf halen, flexibiliteit tonen.
  • Presenteren: durf, passie en authenticiteit tonen, goed taalgebruik en goede verzorging, in contact met de omgeving.
  • Reflecteren: feedback geven en vragen, evalueren en consequenties aangeven, eigen werk beoordelen en beargumenteren, portfolio en eigen ontwikkeling tonen.
  • Verantwoorden: kunnen vertellen waarom je wat hebt gedaan, voor jezelf en anderen zorgen, willen meepraten en beslissen, initiatieven nemen om dingen te verbeteren.

Stamgroepen
Het 'gemiddelde' kind bestaat niet. Iedereen heeft een eigen manier, niveau en tempo van leren. Bij ons leer je zoals je dat in het dagelijkse leven doet: door elkaar te helpen.

In onze stamgroepen zitten leerlingen van alle niveaus en van verschillende leerjaren (de examenklassen zitten niet in een stamgroep). Veel leeractiviteiten doe je samen, maar je krijgt ook individuele aandacht.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle