Landstede Groep

Onderwijs

JenaXL geeft voortgezet onderwijs volgens de kenmerken van Jenaplan. Het gaat bij ons niet alleen om het vergaren van kennis, maar vooral om jouw persoonlijke ontwikkeling. We zetten ons in voor het vergroten van jouw zelfbewustheid en zelfredzaamheid.

Dat zie je bijvoorbeeld terug in de gemengde stamgroepen, de vele vakoverstijgende projecten en doordat je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en handen leert.

Stamgroepen
Het 'gemiddelde' kind bestaat niet. Iedereen heeft een eigen manier, niveau en tempo van leren. Bij ons leer je zoals je dat in het dagelijkse leven doet: door elkaar te helpen.

In onze stamgroepen zitten leerlingen van alle niveaus en van verschillende leerjaren (de examenklassen zitten niet in een stamgroep). Veel leeractiviteiten doe je samen, maar je krijgt natuurlijk ook volop individuele aandacht.

De 7 Jenaplan essenties
Zelfredzaamheid en zelfbewustzijn betekent dat je nadenkt over je inbreng, kunt reflecteren en verantwoordelijkheid kunt dragen. Om dat te bereiken, richten wij ons op het ontwikkelen van deze zeven Jenaplan essenties:

  • Ondernemen: nieuwe dingen en oplossingen bedenken, initiatief en ambitie tonen, doelbewust handelen en kwaliteiten effectief inzetten.
  • Plannen: eigen leerdoelen kunnen bepalen, een periode (dag, week, langere tijd) plannen, kunnen aangeven wat er van je verwacht wordt en waarom.
  • Samenwerken: delen, luisteren, mening geven, aanwijzingen en school- en groepsregels respecteren, hulp bieden en vragen, sociaal bewust zijn.
  • CreĆ«ren: onderzoeken, vragen, alles willen weten, doorzetten, origineel willen zijn, het beste uit jezelf halen, flexibiliteit tonen.
  • Presenteren: durf, passie en authenticiteit tonen, goed taalgebruik en goede verzorging, in contact met de omgeving.
  • Reflecteren: feedback geven en vragen, evalueren en consequenties aangeven, eigen werk beoordelen en beargumenteren, portfolio en eigen ontwikkeling tonen.
  • Verantwoorden: kunnen vertellen waarom je wat hebt gedaan, voor jezelf en anderen zorgen, willen meepraten en beslissen, initiatieven nemen om dingen te verbeteren.

Gesprek, spel, werk en vieren
Ons onderwijs bestaat uit vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en vieren.
Gesprek staat voor het intensieve contact onderling en met docenten.
In het spel ontdek je jezelf en de ander.
Werk is het opdoen van kennis en vaardigheden in de reguliere vakken, die nodig zijn om de wereld te begrijpen.
Met de vieringen staan we stil bij belangrijke momenten in het schooljaar. Deze vier activiteiten komen aan bod in onze opzet van de lessen gedurende je week: het ritmisch weekplan.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle