Landstede Groep

Vrijwillige ouderbijdrage

In de vrijwillige ouderbijdrage zijn o.a. excursies en andere activiteiten opgenomen. De vrijwillige ouderbijdrage is een richtlijn voor volgend jaar, maar kan wel wijzigen.

Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 1 2022-2023 
Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 2 2022-2023 
Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 3 2022-2023 
Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 4 2022-2023
Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 5 2022-2023
Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 6 2022-2023   

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor JenaXL sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie) kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling JenaXL zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle