Landstede Groep

Stage

Het onderwijs op JenaXL voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria: ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend, coöperatief, kritisch en zinzoekend. Vanuit deze uitgangspunten willen wij ook de stageweken vorm geven. Wij maken onderscheid tussen een Wereldoriënterende stage, een Beroepenstage en de Maatschappelijke stage.

De maatschappelijke stage (alle leerjaren)
Het doel van de maatschappelijke stage is interesse bij jongeren voor vrijwilligerswerk te vergroten en hen bewust te maken van hun eigen aandeel in een maatschappij. Daarnaast is het voor jongeren een hele mooie kans om werkervaring op te doen en om hun sociale vaardigheden te trainen De maatschappelijke stage geven wij op JenaXL vorm middels een maatschappelijk project waar wij met de gehele school aan werken. Opzet van het project is om gezamenlijk iets te kunnen betekenen voor een ander, een organisatie of de samenleving. Dit project zal plaatsvinden in de laatste schoolweken van het huidige schooljaar. JenaXL is als school verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Stage van de leerlingen. Zij bereidt de Maatschappelijk stage voor en vult de dagen in.

Wereldoriënterende stage (leerjaar 1 & 2)
Vanaf leerjaar 1 zullen de leerlingen van JenaXL stage lopen. In leerjaar 1 & 2 gebeurt dit in tweetallen (stagemaatjes).Het doel van deze stage is leerlingen kennis te laten maken met de verschillende beroepen, de bijbehorende werkzaamheden en de arbeidscultuur. Deze kennismaking is een oriëntatie voor de leerlingen waarbij ze zelf kunnen ervaren hoe het er in het beroepsleven aan toe gaat. De leerlingen gaan zelf op zoek naar stageplekken. Dit zal meestal gebeuren binnen het bedrijf waar één van de ouders/verzorgers werkt. Bij het organiseren van deze stage vragen we dan ook de medewerking en bereidheid van ouders. Ook kan dit een bedrijf zijn dat bewust door leerlingen is gekozen omdat ze daar extra in zijn geïnteresseerd.

Loopbaanoriënterende stage: Leerjaar 3 en hoger
In leerjaar 3 en 4 (hv) zal de stage gericht zijn op loopbaanoriëntatie. Kaderleerlingen lopen stage binnen de sector Economie afdeling Administratie. 3Theoretische leerlingen lopen stage binnen verwachte sectorkeuze. Hierin komen ook MBO vervolgopleidingen aan de orde. 3Havo/vwo leerlingen lopen stage binnen een bedrijf of instelling die past bij hun (toekomstige) profielkeuze. Het doel van deze stage zal onder andere zijn op zoek te gaan naar een onderzoeksvraag voor het profielwerkstuk. Leerlingen gaan zelf op zoek naar hun stageplekken. Leerjaar 3hv neemt de eerste stageweek verschillende interviews af. Vervolgens gaan zij in de tweede stageweek meekijken indien mogelijk met de persoon van het interview dat hen het meeste aansprak. 4hv loopt stage binnen de profielkeuze.

 

Stages op JenaXL

leerjaar

Vmbo b

Vmbo k

Vmbo t

HAVO

VWO

6

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

  • Rood = Extra examentraining.
  • Groen = “Stage of onderzoeksactiviteit” binnen profielkeuze.
  • Roze = Sector Economie, afdeling administratie.
  • Oranje = Wereldoriënterende stage.                                     
  • Blauw = Sectorkeuze Economie.
  • Geel = Oriëntatie op de profielkeuze d.m.v. Interviews en meeloopdagen n.a.v. interviews.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle