Landstede Groep

Stage

Het onderwijs op JenaXL voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria: ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend, coöperatief, kritisch en zinzoekend. Vanuit deze uitgangspunten willen wij ook de stageweken vorm geven. Wij maken onderscheid tussen een Wereldoriënterende stage, een Beroepenstage en de Maatschappelijke stage.

De Maatschappelijke stage: alle leerjaren
Het doel van de maatschappelijke stage is het vergroten van de interesse bij jou voor vrijwilligerswerk en je bewust te maken van jouw eigen aandeel in een maatschappij. Daarnaast is het een hele mooie kans om werkervaring op te doen en om je sociale vaardigheden te trainen.

De maatschappelijke stage geven wij op JenaXL vorm door maatschappelijk projecten, waar wij met de hele school aan werken. Samen willen we iets kunnen betekenen voor een ander, een organisatie of de samenleving. JenaXL is als school verantwoordelijk voor jouw maatschappelijke stage. Wij bereiden de maatschappelijk stage voor en vullen de dag in.

Wereldoriënterende stage: leerjaar 1 en 2
Vanaf leerjaar 1 loop je snuffelstage. In leerjaar 1 en 2 gebeurt dit in tweetallen (stagemaatjes). Het doel van deze stage is om je te laten kennismaken met verschillende beroepen, de bijbehorende werkzaamheden en de arbeidscultuur.

Deze kennismaking is een oriëntatie voor jou! Zo kun je ervaren hoe het er in het beroepsleven aan toe gaat. Je gaat zelf op zoek naar stageplekken. Dit gebeurt meestal binnen het bedrijf waar één van je ouders/verzorgers werkt.

Bij het organiseren van deze stage vragen we dan ook de medewerking en bereidheid van ouders/verzorgers.

Loopbaanoriënterende stage: leerjaar 3

In leerjaar 3 is je stage gericht op loopbaanoriëntatie. Als je een Kaderleerling ben loop je stage binnen de sector Economie, afdeling Administratie. Ben je een leerling uit 3 vmbo-tl, dan loop je stage binnen je sectorkeuze.
Zit je in 3 havo/vwo, dan loop je stage binnen een bedrijf of instelling die past bij je (toekomstige) profielkeuze. Het doel van deze stage is onder andere om op zoek te gaan naar een onderzoeksvraag voor je profielwerkstuk.

Wanneer je in leerjaar 3 havo/vwo zit, neem je in de eerste stageweek verschillende interviews af. Vervolgens kijk je, indien mogelijk, in de tweede stageweek mee met de geïnterviewde die jou het meest aanspreekt.

Je gaat zelf op zoek naar je stageplekken.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle