Landstede Groep

Stage

Het onderwijs op JenaXL voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria: ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, wereldoriënterend, coöperatief, kritisch en zinzoekend. Vanuit deze uitgangspunten willen wij ook de stageweken vorm geven. Wij maken onderscheid tussen een Wereldoriënterende stage, een Beroepenstage en de Maatschappelijke stage.

Maatschappelijk project JenaXL doet
Het doel van de maatschappelijke stage is het vergroten van de interesse bij jou voor vrijwilligerswerk en je bewust te maken van jouw eigen aandeel in een maatschappij. Daarnaast is het een hele mooie kans om werkervaring op te doen en om je sociale vaardigheden te trainen.

De maatschappelijke stage geven wij op JenaXL vorm door maatschappelijk projecten, waar wij met de hele school aan werken. Samen willen we iets kunnen betekenen voor een ander, een organisatie of de samenleving. JenaXL is als school verantwoordelijk voor jouw maatschappelijke stage. Wij bereiden de maatschappelijk stage voor en vullen de dag in.

Ken je iemand voor wie het heel fijn zou zijn als de tuin wordt opgeruimd? Of iemand in een verzorgingstehuis waar we kunnen helpen bij een spelletjesochtend of een wandeling? Een muur waarop een schildering zou passen? Iets waarbij leerlingen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij? Meld je project dan aan bij mterpstra@jenaxl.nl en dan hoor je zo snel mogelijk of we de activiteit in kunnen passen in JenaXL Doet.

Meeloopdagen leerjaar 1 en 2
We willen onze leerlingen in tweetallen (maatjes) laten kennismaken met verschillende beroepen. Dit doen ze door met mee te lopen binnen een bedrijf. Dit zal gaan om twee dagen in het schooljaar. Deze kennismaking is een oriëntatie voor de leerlingen waarbij ze zelf kunnen ervaren hoe het er in het beroepsleven aan toe gaat. Dit zal meestal gebeuren binnen het bedrijf waar één van de ouders/verzorgers werkt. Ook kan dit een bedrijf zijn dat bewust door leerlingen is gekozen omdat ze daar extra in zijn geïnteresseerd. Vaardigheden die tijdens deze dagen aan bod kunnen komen, zijn: samenwerken, opkomen voor jezelf, werken in een rol, verantwoordelijkheid nemen, andere mensen helpen, zorgen voor milieu/leefomgeving, iets organiseren.

Loopbaanoriënterende stage: leerjaar 3
In leerjaar 3 is je stage gericht op loopbaanoriëntatie. Als je een Kaderleerling ben loop je stage binnen de sector Economie, afdeling Administratie. Ben je een leerling uit 3 vmbo-tl, dan loop je stage binnen je sectorkeuze. Zit je in 3 havo/vwo, dan loop je stage binnen een bedrijf of instelling die past bij je (toekomstige) profielkeuze. Het doel van deze stage is onder andere om op zoek te gaan naar een onderzoeksvraag voor je profielwerkstuk.

Je gaat zelf op zoek naar je stageplekken.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle