Landstede Groep

Communicatie

We houden ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte van de schoolprestaties en andere belangrijke ontwikkelingen die met school te maken hebben.

We houden u op de hoogte via:
• De maandelijkse digitale nieuwsbrief JenaXL.
• Voorlichtingsavonden.
• Voortgangsgesprekken na de eerste twee rapporten.
• De website www.jenaxl.nl, Facebook, Twitter en Instagram.
• Toegang tot Magister, waarin u de resultaten en afwezigheidsgegevens van uw kind kunt bekijken.
• Rechtstreeks contact met ons - of omgekeerd van ons met u - als daar aanleiding voor is.

Ouderraad
De inbreng van ouders/verzorgers komt op verschillende manieren tot stand. Zo is er een ouderraad die periodiek aanwezig is bij de iedereenkomst. Dit is een moment in de week waarop leerlingen en docenten bij elkaar komen om zaken die de hele school aangaan te bespreken.

De ouderraad onderhoudt het contact tussen ouders/verzorgers en de school en heeft als doel het leer- en leefklimaat op school te bevorderen.

Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen ouders/verzorgers een nieuwsbrief met mededelingen over de school en informatie over schoolactiviteiten en andere ontwikkelingen.

Ouderparticipatie
Regelmatig worden ouders uitgenodigd voor presentaties of wordt er een beroep op hen gedaan als Xpert.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle