Landstede Groep

Communicatie

We houden ouders en leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte van de schoolprestaties en andere belangrijke ontwikkelingen die met school te maken hebben.

We houden ouders en leerlingen op de hoogte via:
• De maandelijkse digitale nieuwsbrief JenaXL.
• Voorlichtingsavonden.
• Voortgangsgesprekken na de eerste twee rapporten.
• De website www.jenaxl.nl, Facebook, Twitter en Instagram.
• Toegang tot Magister, waarin u de resultaten en afwezigheidsgegevens van uw kind kunt bekijken.
• Rechtstreeks contact met ons - of omgekeerd van ons met u - als daar aanleiding voor is.

Ouderraad
De ouderraad overlegt ongeveer eens per twee maanden met de teamleiding en de directie. De ouderraad houdt ouders op de hoogte via de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Via een contactouder van de ouderraad kunnen ouders van gedachten wisselen of bepaalde zaken aankaarten.

Mailen naar de ouderraad kan via ouderraad@jenaxl.nl.

Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een nieuwsbrief met mededelingen over de school en informatie over schoolactiviteiten en andere ontwikkelingen.

Ouderparticipatie
Soms worden ouders uitgenodigd voor presentaties of wordt er een beroep op hen gedaan als Xpert.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle