Landstede Groep

Communicatie

Omdat JenaXL een leef-werkgemeenschap wil zijn van leerlingen, ouders en personeel, is het meedenken van ouders/verzorgers over de vorm van het onderwijs belangrijk. De inhoud van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de docenten.

Ouderraad
De inbreng van ouders/verzorgers komt op verschillende manieren tot stand. Zo is er een ouderraad die periodiek aanwezig is bij de iedereenkomst. Dit is een moment in de week waarop leerlingen en docenten bij elkaar komen om zaken die de hele school aangaan te bespreken.

De ouderraad onderhoudt het contact tussen ouders/verzorgers en de school en heeft als doel het leer- en leefklimaat op school te bevorderen.

Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen ouders/verzorgers een nieuwsbrief met mededelingen over de school en informatie over schoolactiviteiten en andere ontwikkelingen.

Ouderparticipatie
Regelmatig worden ouders uitgenodigd voor presentaties of wordt er een beroep op hen gedaan als Xpert.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle