Landstede Groep

Havo

De HAVO-opleiding duurt 5 jaar. De HAVO leidt op voor de verschillende vormen van Hoger Beroeps Onderwijs. Leerlingen die een HAVO-diploma op zak hebben, kunnen ook doorstromen naar het MBO of het MBO+ (een verkorte route door het MBO in 2 tot 3 jaar).

Een HAVO-diploma maakt ook toelating tot Atheneum-5 mogelijk.

Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen een gemeenschappelijk deel, een te kiezen profieldeel (cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek) en een vrij deel. De studielast bedraagt 1600 uur per leerjaar.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle