Landstede Groep

Verzekeringen

De school sluit jaarlijks een collectieve ongevallenverzekering af voor alle leerlingen. Deze verzekering dekt de schade tot een bepaald bedrag als de schade niet door de eigen verzekering van de ouders wordt gedekt. Materiële schade valt buiten de verzekering.

De polisdekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband voor de leerlingen en gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Dezelfde dekking geldt voor leerlingen tijdens hun stagewerkzaamheden. Tijdens de stageperiode is er voor leerlingen een aansprakelijkheidsverzekering.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle