Landstede Groep

Leerontwikkeling

Stamgroepleider
De stamgroepleider is de centrale persoon als het gaat om het begeleiden van de ontwikkeling van de leerling. De stamgroepleider staat in nauw contact met de leerling, de ouders/verzorgers en de docenten. Een aantal onderdelen van het ritmisch weekplan wordt begeleid door de stamgroepleider. Hierdoor leren de stamgroepleider en de leerlingen elkaar goed kennen en kan de stamgroepleider signaleren of een leerling vastloopt. Dit kan zijn op het gebied van kennis en vaardigheden of van de sociaal/emotionele vorming. De stamgroepleider gaat samen met de leerling op zoek naar oplossingen. Deze begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen.

Vakdocent
De docent geeft niet alleen vaklessen, maar besteedt ook veel aandacht aan de sfeer in de stamgroep tijdens het basiswerk. De vakdocent werkt intensief samen met de stamgroepleider.

Decaan
Tijdens je schoolloopbaan maak je verschillende (studie)keuzes. De decaan kan je helpen bij die keuzes, meestal in overleg met je stamgroepleider, en met jou en je ouders/verzorgers. Hij of zij begeleidt je individueel en in groepsverband bij het kiezen het vakkenpakket, de richtingkeuze en een studie of beroep. Er zijn ook voorlichtingsavonden waarop je ionformatie krijgt over de diverse keuzemogelijkheden.

Zorg voor leerlingen met een hulpvraag
Als de ontwikkeling van een leerling binnen de stamgroep niet goed verloopt is dat aanleiding voor extra zorg. Wij richten onze aandacht dan op de leerling en op het functioneren van en binnen de groep. Een goed pedagogisch klimaat heeft een positieve uitwerking op uiteenlopende problemen.

Leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, krijgen deze zoveel mogelijk binnen de stamgroep. Problemen worden zo op een natuurlijk mogelijke manier aangepakt. De aanpak bespreken we met leerling, ouders en team.

Zorgexpertise van buiten de school
Mocht er zorg zijn, maar kunnen we op school niet precies vaststellen wat er aan de hand is, dan kan een leerling aangemeld worden bij het Zorg en Advies Team (ZAT). Dit is een multidisciplinair team van externe zorgexperts. Hier kan een zorgvraag worden neergelegd, zodat de externe zorgexperts tips en adviezen kunnen geven aan school.

Deelnemende partijen van het ZAT zijn: DOC 93 (didactisch en orthopedagogisch centrum), Bureau Jeugdzorg (schoolcounseler), GGD (jeugdverpleegkundige) en de gemeente (leerplichtambtenaar). Zij ondersteunen het JenaXL-team op hun specifieke deskundigheidsgebied.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle