Landstede Groep

Leerontwikkeling

Stamgroepleider
De stamgroepleider is de centrale persoon als het gaat om het begeleiden van jouw ontwikkeling. Hij of zij staat in nauw contact met jou, je ouders/verzorgers en je docenten. De stamgroepleider begeleidt een aantal onderdelen van het ritmisch weekplan. Hierdoor leren jullie elkaar goed kennen en kan de stamgroepleider signaleren of je vastloopt. Bijvoorbeeld op het gebied van kennis en vaardigheden of van je sociaal-emotionele vorming. De stamgroepleider gaat dan samen met jou op zoek naar oplossingen. Deze begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen.

Vakdocent
De docent geeft niet alleen vaklessen, maar besteedt ook veel aandacht aan de sfeer in de stamgroep tijdens het basiswerk. De vakdocent werkt intensief samen met de stamgroepleider.

Decaan
Tijdens je schoolloopbaan maak je verschillende (studie)keuzes. De decaan kan je helpen bij die keuzes, meestal in overleg met je stamgroepleider en met jou en je ouders/verzorgers. Hij of zij begeleidt je individueel en in groepsverband bij het kiezen het vakkenpakket, de richtingkeuze en een studie of beroep. Er zijn ook voorlichtingsavonden waarop je informatie krijgt over de diverse keuzemogelijkheden.

Zorg voor leerlingen met een hulpvraag
Wanneer jouw ontwikkeling binnen de stamgroep niet goed verloopt, is dat aanleiding voor extra zorg. Wij richten onze aandacht dan op jou en op het functioneren van en binnen de groep. Een goed pedagogisch klimaat heeft een positieve uitwerking op uiteenlopende problemen.

Specifieke zorg krijg je zoveel mogelijk binnen de stamgroep. Problemen worden zo op een natuurlijk mogelijke manier aangepakt. De aanpak bespreken we met jou, je ouders/verzorgers en het team.

Zorgexpertise van buiten de school
Het Zorg Advies Team (ZAT) is er voor leerlingen met problemen op het gebied van gezondheid, aanwezigheid op school en sociaal-emotionele problemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk problemen te signaleren en te verhelpen. Daarom werkt het ZAT samen met Bureau Jeugdzorg Overijssel, met de leerplichtambtenaar van de gemeente en met de GGD. Het ZAT stelt voor leerlingen met problemen een handelingsplan op, evalueert dit plan en past het zo nodig aan.

Het ZAT voor leerlingen van JenaXL is hetzelfde als die van het Thomas a Kempis College. De voorzitter van het ZAT is altijd de zorgcoördinator van de leerling die we bespreken. Eén keer in de drie weken hebben we een intern zorgoverleg. Hierin bespreken de leden van dit team hulpvragen van leerlingen en spreken zij passende begeleiding af. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, schoolcoach, leerlingenbegeleiders, orthopedagoog en een remedial teacher.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle